ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aerodrome Inspection”

          ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักสูตร Aerodrome Inspection (ICAO STP159/002/AGA/AIRINSP) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ