ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: Showcase Day “CIBA Innovation Startup” ภายใต้ชื่อ “Series 2 Showcase Day”

          ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ให้เกียรติเป็นประธาน ในงาน CIBA Innovation Startup ภายใต้ชื่อ Series 2 Showcase Day กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้โชว์ไอเดียธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเก๋ๆ จำนวนกว่า 90 ร้านค้า ณ บริเวณอาคาร CIBA (ซอย 2) และหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์