ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: LK กรุ๊ป จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี2562

          โรงแรมในเครือ แอลเค กรุ๊ป นำโดยนายสระบุรี สุดลาภา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมในเครือแอลเค ร่วมกันจัดแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองพัทยา มาเป็นผู้ให้ข้อมูลและสาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการดับเพลิง
          ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพ รวมไปถึงการช่วยชีวิตเบื้องต้น พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานโรงแรมในเครือแอลเค กรุ๊ป ได้มีความรู้ความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงแรม