ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สตาร์ฟิชฯ จัดอบรม “สร้างห้องเรียนแห่งอนาคต” ติดอาวุธด้านทักษะให้เยาวชนยุคใหม่

          มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ภายในงาน "EDUCA 2019" พร้อมมีการออกบูธ Starfish Labz และการจัดอบรมหัวข้อ "สร้างห้องเรียนแห่งอนาคตด้วย Problem Based Learning และ Makerspace" โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน
          ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เผยถึงการให้ความสนใจเรื่องการสร้างห้องเรียนอนาคตเพราะเล็งเห็นว่าการเรียนที่มีอยู่ตอนนี้ไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งที่สังคมและเด็กต้องมีในอนาคต โจทย์หลักของสตาร์ฟิชคือ มองที่ตลาดแรงงานเป็นหลักเพราะเด็กที่เจริญเติบโตไปต้องมีทักษะอะไร ต้องทำงานแบบไหน ต้องมีชีวิตแบบไหน ต้องนำโจทย์ตรงนั้นมาจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยหรือเด็กประถมศึกษาว่าควรจะเป็นอย่างไร เพื่อที่เติบโตมาจะได้มีทักษะทำในสิ่งที่เขาต้องการและนำไปต่อยอดอนาคตได้
          "ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์คเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ดร.นรรธพร มองว่าเนื้อหาหรือความรู้ต่างๆ ในยุคนี้มีอายุสั้น สิ่งที่เรารู้ในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้อาจไม่ใช่แล้ว ถ้าเรายังยืนยันที่จะสอนเนื้อหาตามหนังสือบางเล่มเด็กจะไม่มีทักษะหรือเครื่องมือที่จะทำให้เขาเติบโตหรือทำงานได้ เราจึงจัดกิจกรรม 3 ส่วนด้วยกัน หนึ่งคือการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Based Learning) โดยใช้กระบวนการ EDICRA ซึ่งใช้ปัญหาหรือความสนใจเป็นฐานเพื่อดึงความสนใจของเด็กช่วยให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน พาไปพบผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่สองคือ โครงการ Starfish Maker เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Makerspace ออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ เราจะเตรียมพื้นที่และทุกอย่างไว้ให้เด็กได้คิดค้นทำงานและแก้ปัญหาในวิธีของเขาได้ ต้องสอนให้เขาล้มให้เป็นและลุกขึ้นให้เร็ว"
          ส่วนที่สามคือ นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยสอนจาก 3 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Thaiglish) และ คณิตศาสตร์ ผ่านการสอนแบบ Active Learning เป็นนวัตกรรมทั้งหมดที่คิดค้นขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21" ดร.นรรธพร กล่าว
          ภารกิจของ มูลนิธิสตาร์ฟิชฯ มี 3 โครงการหลักได้แก่ โรงเรียนบ้านปลาดาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เอกชน ที่จัดการเรียนการสอนให้เด็กโดยไม่มองตัวเนื้อหามากนักแต่นึกถึงว่าอะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตของเด็ก อะไรที่เด็กสนใจ เป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษา จ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาแบบ Problem Based Learning และ Starfish Maker โครงการต่อมาคือ Starfish Academy พัฒนาวิชาชีพนักการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาแบบ Makerspace โดยใช้กระบวนการ Design Thinking เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และโครงการที่ 3 Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนออนไลน์ ให้นักการศึกษา ผู้ปกครองเข้ามาเรียนคอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบูรณาการความรู้และการพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ที่ www.schsf.org หรือ www.starfishlabz.com