ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ

          วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นำคณะเจ้าที่สถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี 2560 ที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้
          โดยสถาบันฯ ร่วมกับกองบิน46 เปิดฝึกวิชาชีพ ให้ทหารที่จะปลดประจำการ จำนวน 100 คน หลักสูตรอาชีพเสริม จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ดังนี้
          1.สาขาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 25 คน
          2.สาขาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 คน
          3.สาขาทำบล๊อกแผ่นพื้นซีเมนต์ทางเดินเท้า จำนวน 25 คน
          4.ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 25 คน
          วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานทหารกองประจำการ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการทำงานด้านวิชาชีพ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถดังกล่าว ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว
          ในการนี้นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพทหารกองประจำการ ดังกล่าวณ ห้องประชุม ๖๐ ปี กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46