ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 58 ปี

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครบรอบ 58 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมี นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง