ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ร.พ. วัฒนแพทย์ ตรัง จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

          นายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย โดยในงานมีกิจกรรมสอน CPR วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน และโรคหัวใจเบื้องต้นแก่ผู้มาร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เมื่อเร็วๆนี้