ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ บูรณาการฝึกอาชีพผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว

          นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(หลักสูตรเข้มข้น) ณ เรือนจำโครงสร้างเบาเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเรือนจำนางรอง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว จำนวน 6 รุ่น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ช่างเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 ( 30 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น หลักสูตร ช่างก่ออิฐฉาบปูน (30 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรการปูกระเบื้อง จำนวน 2 รุ่น เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ต้องขังเข้าฝึกอบรม จำนวน 285 คน จากเรือนจำและทัณฑสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31 แห่ง ตามวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยในรูปแบบเข้มข้น มีความพร้อมด้านทักษะอาชีพก่อนปล่อยตัว โดยมี นายสวัสดิ์วงศ์ กุลโมรานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด