ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม “Thainakarin Insure Love CSR ครั้งที่ 4”

          โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม Thainakarin Insure Love CSR ครั้งที่ 4 ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มอบเงิน สิ่งของบริจาค เลี้ยงอาหารว่าง รวมถึงสร้างความสุข รอยยิ้ม ด้วยเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ณ ที่พักฟื้นผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนระดับผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกัน ชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสุขใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562