ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CHOW รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับเงิน

          นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "บริษัทเกษียณสุข" ระดับเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากโครงการที่ CHOW ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานออมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยโครงการ "บริษัทเกษียณสุข" จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออมและการลงทุนเพื่อให้พนักงานมีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆ นี้