ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อินทัช จับมือวงในและหน่วยงานท้องถิ่นชูจุดเด่น “เที่ยว 3 ธรรมตามวิถีห้วยกระเจา”

          นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยว 3 ธรรม ตามวิถีห้วยกระเจา @ ดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี" ในโครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มชาวนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีนายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คนที่ 6 จากซ้าย) และนายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Wongnai ร่วมงาน ณ ตลาดเกษตรโรงเรียนชาวนา วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี

          บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้าย)
          1.นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          2.นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          3.พันตำรวจโท ดุษฎี จำปานิล สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา
          4.นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
          5.พระมหาชโลม ปัญฺญฺวชิโร เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม
          6.นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
          7.นายพัฒชรกิตติ์ สนองชาติ รองประธานวิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา
          8.นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Wongnai