ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: AQUA รับมอบใบประกาศนียบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน ปี 2019

          นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท ที่จัดขึ้นโดย Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในปีนี้ AQUA บริษัทเป็น 1 ใน 21 บริษัท ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากองค์กรว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ CAC กำหนด