ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Aspen : การอบรม “Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen” (มหาชัย)

          บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการอบรม "Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (มหาชัย)" ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. @INVESTMENT HUB@CGS บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการลงทุน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์หุ้นแบบเรียลไทม์ ผ่านบริการ "แอสเพน" (Aspen) ซึ่งครบครันไปด้วยข้อมูล กราฟ และข่าวสาร การจัดอบรมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป ได้เข้าร่วมอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          สามารถสำรองที่นั่งที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-723-0987 และ 086-322-4984 หรือ E-mail: pichapat.so@countrygroup.co.th รับจำนวนจำกัด!! ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สำรองที่นั่งเข้ามาก่อน หรือจนกว่าจำนวนที่นั่งจะเต็ม