ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

          ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน เป็นบ้านเนินนาทอน และอีกหมู่บ้านเป็นบ้านเนินตำบลบ้านเนินตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหล่มเก่าห่างประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,850 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ 1.3 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การเกษตร 12,653 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.21 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น พื้นที่นา 6,461 ไร่ พื้นที่ไร่ 4,268 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 674 ไร่ และปลูกพืชผัก 1,250 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศตะวันตกมีภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาว ทุกหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่าน มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร บางส่วนเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์
          นายจิระ บุญแท่ง สารวัตรกำนันตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ประชากรมีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ซึ่งจะทำเฉพาะในช่วงหน้าฝนโดยการปลูกข้าวเหนียว หลังจากเก็บเกี่ยวก็จะปลูกพืชไร่ เช่น ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชผักประจำฤดูกาล ลักษณะของชุมชนเป็นชนบท ในช่วงหน้าฝนจะอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วไหลไปตามลำห้วยเป็นหลัก แต่เมื่อเข้าหน้าหนาวไปสู่หน้าแล้งปริมาณน้ำในลำห้วยก็จะน้อยลง ที่ผ่านมาได้ขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนเอาไว้ใช้ บางรายก็เจาะน้ำบาดาลด้วยการใช้แรงงานคนขุดเจาะเพื่อเอาน้ำขึ้นมาใช้หลังจากทำนาแล้ว
          แต่ปัจจุบันเมื่อมีการขุดเจาะบ่อบาดาลมากขึ้นปริมาณน้ำใต้ดินจะลึกลงไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกปีต้องเพิ่มความลึกลงไปมากขึ้น เมื่อทราบข่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยเกิดขึ้นประชาชนในพื้นที่ต่างก็ดีใจเป็นอย่างมาก เพราะจะมีแหล่งเก็บกักน้ำที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดทั้งปี ทำให้อาชีพเกษตรกรรมมีความหวังในการทำกินเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญปริมาณน้ำในอ่างจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชลประทานใต้ดิน คือจะทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินมีมากขึ้นในระดับที่ไม่ลึกมากนัก ผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ไม่ต้องขุดบ่อบาดาลที่ลึกเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากแล้วเสร็จจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะได้มาก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาน้ำท่วมฉับพลันช่วงหน้าฝนอย่างที่เคยเป็นในอดีต
          "ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่จะเกิดความเครียดมาก เมื่อถึงหน้าฝนและมีฝนตกลงมามาก ๆ ด้วยกลัวว่าจะเกิด น้ำหลากสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเหมือนอดีตที่ผ่านมา แต่วันนี้ทุกคนมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงห่วงใย มีความเมตรตาแก่พี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้องคมนตรีและคณะเดินทางมาเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยแห่งนี้ ซึ่งเป็นความหวังที่ทุกคนในพื้นที่ต่างรอคอย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชน"นายจิระ บุญแท่ง กล่าว
          ทั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ และเยี่ยมชมโครงการฯสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความกว้างของสันทำนบ 9 เมตร ความยาว 316.744 เมตร ความสูง 42 เมตร ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64.83 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำไหลลงอ่าง มีอาคารระบายน้ำล้น ชนิด side chanal ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 4,500 ไร่ และการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง 900 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ อันเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้แก่ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกด้วย