ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กปภ. ชวนคนไทยลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ 15 % ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ !

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษลดค่าติดตั้งประปา 15 % ในโครงการ "ลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดและถูกสุขลักษณะใช้ในทุกครัวเรือน อย่าพลาด ! ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ !
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ดำเนินโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนตุลาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอลดค่าติดตั้งตามโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือประชาชนประเภทที่อยู่อาศัย (มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 1 มาตร) ในพื้นที่แนวท่อที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศให้บริการ เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปา ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) นอกจากนี้ สำหรับพื้นที่โครงการวางท่อขยายเขตที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2563 ประชาชนสามารถจองสิทธิลดค่าติดตั้งประปา 15% ในราคาเหมาจ่าย ไม่เกิน 10 เมตร ได้เช่นกัน โดยต้องชำระค่าติดตั้งแบบจ่ายทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 กันยายน 2563
          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังให้ประชาชนในทุกภูมิภาคกว่า 74 จังหวัด ได้มีโอกาสเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662