ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GPSC รับใบรับรอง Green Meetings ปี 2562

          คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับมอบใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ประจำปี 2562 จาก คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable: TBCSD) และคุณนิศากร โฆษิตรัตน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ GPSC ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการประชุมสีเขียวในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ