ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

          นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          ทั้งนี้ ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คือ เป็นองค์กรที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการสอดส่องดูแลหน่วยงานในระบบ และมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย