ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2562

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานสระบุรี บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด นายอรุณ คูมาร์ ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (นับจากซ้ายตามลำดับ) เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2562 จาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทและโรงงานผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างชุมชนให้มีความสุขอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมอมา