ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี

          นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดันไกลสหกรณ์เข้มแข็งดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร