ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมเป็น 1 ใน 10 สถานที่ในการจัดงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย นี้

          โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ บริหารโดยกลุ่ม แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "เสียงสุขแห่งสายน้ำ" เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก ทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชน ริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ใช้ในการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น.