ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้ร่วมก่อตั้ง แพนเธรา กรุ๊ป ประเทศไทย มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน กระตุ้นการใส่หมวกนิรภัย มั่นใจช่วยลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ

          บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และทักษะต่างๆ ในประเทศต่าง ๆ โดยวันนี้ได้จัดพิธีมอบหมวกนิรภัยจำนวน 1,000 ใบ ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมก่อตั้งแพนเธรา กรุ๊ป นำโดย มร.ไมเคิล ทีเฮอร์ตี้ และ มร.พอล เฮย์ วาร์ด มอบหมวกนิรภัย เป็นผู้ส่งมอบหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน
          โดยในพิธีมอบหมวกนิรภัย มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วยครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งได้มอบหมวกนิรภัยจำนวน 500 ใบ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ได้เก่ โรงเรียนหมู่บ้านพัฒนา จำนวน 120 ใบ โรงเรียนวัดสะพาน จำนวน 115 ใบ โรง เรียนวัดคลองเตย จำนวน 80 ใบ และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ จำนวน 185 ใบ และได้ส่งมอบหมวกนิรภัยอีก 500 ใบให้กับนักเรียนจากจำนวน 6 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ภายในงาน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ผ่านการดูการแสดงและสาธิตการสวมหมวกนิรภัยบนเวทีเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงจาการอุบัติเหตุหากไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
          ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัย กล่าวว่า "โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ของ บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการที่ดี ที่ร่วมสนับสนุนโรงเรียนของเราให้สามารถปกป้องนักเรียนในชุมชนของเราจากอุบัติเหตุ เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และมั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและโรงเรียนของเราได้อย่างยั่งยืน" 
          ข้อมูลของปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก ที่มีอัตราการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสูงที่สุด โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คน หรือ 66 คนต่อวัน และมีผู้บาดเจ็บกว่า 1,035,044 คน โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเยาวชน ซึ่งจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ของ บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้สวมหมวกนิรภัย และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) จะสามารถทำงานกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยและความปลอดภัยบนท้องถนนได้
          มร.ไมเคิล ทีเฮอร์ตี้ กล่าวว่า "โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids)" เป็นโครงการที่สร้างความมั่นใจว่าชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพได้และได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง โดยแพนเธรา กรุ๊ป ได้มอบหมวกนิรภัย จำนวน 1000 ใบในวันนี้เพราะเราเห็นความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองชีวิต โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ปัจจุบันและที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยถือเป็นจำนวนที่น่าตกใจมาก เพราะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในโลก ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันในการปกป้องคุ้มครองชีวิตของเยาวชนในประเทศของเรา"

          เกี่ยวกับ แพนเธรา กรุ๊ป 
          แพนเธรา กรุ๊ป คือหนึ่งในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทหนึ่งในประเทศไทย และกำลังเปิดให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วไทยอย่างในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และเกาะสมุย โดยบริษัทในเครือ แพนเธรา กรุ๊ป มีความหลากหลาย ตั้งแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ไนท์ไลฟ์ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนและการจัดการ โดยนับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาจนถึงขณะนี้รวมเป็นเวลามากกว่า 17 ปี แพนเธรา กรุ๊ป ได้เติบโตก้าวหน้า ขยายกิจการ และเปิดให้บริการบริษัทในเครืออย่างหลากหลายประเภททั่วประเทศไทย บริษัท แพนเธรา กรุ๊ป มุ่งเน้นการดำเนินงานตามคุณค่าและความเชื่อที่ แพนเธรา กรุ๊ป ได้กำหนดขึ้นมา และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ แพนเธรา กรุ๊ป สามารถรักษาความเป็นเลิศของธุรกิจในเครือได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลกำไรให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของ แพนเธรา กรุ๊ป
          เกี่ยวกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) 
          มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีวัถตุประสงค์เพื่อป้องกันการเสีย ชีวิตและได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนในประเทศกำลังพัฒนา นับตั้งแต่ปี 1999 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ ทั้งในเอเชียและอาฟริกา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aip-foundation.org หรือติดตามได้จากทวิตเตอร์ @AIPFoundation