ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ อบรมตลาดเกษตรออนไลน์

          นายประภัตร โพญสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตรออนไลน์ ณ ห้องสัมมนา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างการรับรู้การขายสินค้าเกษตรออนไลน์และสร้างการรับรู้ มาตรฐาน Q ให้กับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กว่า 200 คน ใน จ.สุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชมสินค้าจากตำบลต่างๆ ที่นำมาขายผ่านออนไลน์