ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

          สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ" โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ ศึกษาศาสตร์พระราชา โดยทีมชนะเลิศได้แก่ "ต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา" กับโครงการ "เยาวชนต้นกล้าสืบสานศาสตร์พระราชา" จากมหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลจากองคมนตรี นายจรัล ธาดา กรรณสูต พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท และเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.