ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: คปภ. ประกาศผลสุดยอด! นักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย OIC InsurTech Award 2019 คว้า 4 แสนบาท ระดับนิสิต/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

          เผยโฉม! สุดยอดทีม InsurTech ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019" ภายใต้โจทย์ "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ" คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาทสำหรับประเภทนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Kidi Kids ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TripleC ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Caps Lock ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในส่วนประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prompt Forward ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Health Dome ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Bearcon ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะ ในงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้.