ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีโอที ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/มูลนิธิ จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ”ปรับปรุงตรวจเช็คระบบโทรคมนาคม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้บ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย

          ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า "จากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ" ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ทีโอที มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ โดยส่วนบริการลูกค้า ทีโอที จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาจัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ จ.อุบลราชราช ธานี โดยร่วมกันฟื้นฟูช่วยเหลือและลดผลกระทบ โดยร่วมกันปรับปรุงตรวจเช็คระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 200 หลังคาเรือน สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม ทีโอที ได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรคมนาคม รวมถึงการจัดทีมเฝ้าระวังระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที
          สำหรับการความช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่ผ่านมา ทีโอที ได้สนับสนุนและติดตั้งระบบโทรคมนาคมเพื่อรองรับการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในพื้นที่จ.อุบลราชธานี โดยติดตั้งโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ Wifi ให้กับกองอำนวยการช่วยเหลือฯ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 (ส่วนหน้า) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันภัยจังหวัด กองอำนวยการร่วมศูนย์พักพิงชั่วคราว ต.บ้านกอก และศูนย์ผู้สื่อข่าว/ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร ติดตั้งระบบโทรศัพท์โทรสาร ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WiFi ให้กับศูนย์ประสานงาน ศูนย์อำนวยการต่างๆ จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จังหวัดมหาสารคาม ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ให้กับ สำนักงาน ปภ.จังหวัดฯ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสำนักงาน ปภ.จังหวัด และศาลากลางจังหวัด