ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รักษ์คลองบางลำพู เฟสติวัล Banglamphu Canal Festival

          กิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนริมคลองสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ภายในงานพบกับงานเสวนาและการประชุมสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลองสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการภูมิวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองต่าง ๆ นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลชุมชนริมคลอง นิทรรศการ