ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารไทยพาณิชย์ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ผนึกกำลังพันธมิตรที่เข้มแข็งส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์”

          ธนาคารไทยพาณิชย์จัดเตรียม และส่งมอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" กว่า 5,000 ถุง ส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนืออย่างรวดเร็วทันท่วงที พร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายหลังน้ำลด ภายใต้โครงการ "ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์" ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ววัน โดยผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ เป็นต้น จับมือกับพนักงานสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยดำเนินการ
          คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือ เร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ทั้งในระยะเร่งด่วน และการช่วยเหลือฟื้นฟู โดยในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" ภายในประกอบด้วย อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น และเพื่อให้การช่วยเหลือกระจายอย่างทั่วถึง จึงได้มอบถุงยังชีพผ่านภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดขอนแก่น นำไปช่วยเหลือที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง สมาชิกวุฒิสภานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 ถุง ทีมกู้ชีพเสลภูมิ นำส่งมอบที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 ถุง สำหรับในส่วนกลาง ณ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา SCB ชวนกันทำดี ยังได้ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ อีกจำนวน 4,000 ถุง เพื่อส่งมอบแก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอบางกะทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเมือง อำเภอโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำไปช่วยเหลือที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากการมอบถุงยังชีพแล้ว ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ ยังได้ร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูถนน และพื้นที่สาธารณะที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีภายหลังน้ำลด นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 11,500 ถุง ณ กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (โรงเก็บเครื่องบิน) กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในภาคอีสานและเหนือ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารฯ ได้บริจาคเงิน 8 ล้านบาท เพื่อบริจาคร่วมกับธนาคารสมาชิกอื่น ๆ ในนามสมาคมธนาคารไทย รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท ในงาน "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี"
          เมื่อยามมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ถุงยังชีพ "น้ำใจไทยพาณิชย์" จะไปถึงทุกที่ที่ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยเครือข่ายสาขาของธนาคารฯ ที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้สังคมไทยเกิดรอยยิ้ม เพื่อความสุข และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระยะเร่งด่วนและการช่วยเหลือฟื้นฟู