ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดสัมมนาประจำปีแก่ลูกค้า เพื่ออัพเดตข้อกำหนดใหม่ในคู่มือ AIAG – VDA FMEA

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาประจำปีแก่ลูกค้าเพื่ออัพเดตแนวทางข้อกำหนดใหม่ในคู่มือ AIAG - VDA FMEA ฉบับใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่สำคัญในการพัฒนาการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ (Failure Mode and Effects Analysis หรือ FMEA) สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกประเภท โดยได้รับเกียรติจาก มร. แชด คีมาล ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีของบริษัท ออมเน็กซ์ (สหรัฐอเมริกา) จำกัด และ ดร. รวิภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความร่วมมือสำนักงานพัฒนา EECi มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ