ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.เพิ่มความถี่การแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ป้องกันอันตรายอย่างทันท่วงที

          นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่าตามที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานใน 7 พื้นที่ ได้แก่ เขตสาทร เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตบางพลัด และ อ.เมืองสมุทรสาคร นั้น สำนักอนามัยได้จัดทีมแพทย์พยาบาลให้บริการในพื้นที่ที่สถานการณ์คุณภาพอากาศเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองให้ทุกสำนักงานเขตใช้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและวิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ประกอบด้วยการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหรืออาคารหรือจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านหรืออาคารให้น้อยลง กรณีที่ต้องอยู่นอกอาคารหรืออยู่ในบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) และกลุ่มเสี่ยงควรงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง จำกัดเวลาในการออกกำลังกายและกิจกรรมที่ออกแรงหนักสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่าในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้าในเขตที่พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยจัดการจราจรในพื้นที่ไม่ให้ติดขัด ตรวจสอบรถยนต์ควันดำเพิ่มความถี่ของการล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละออง ทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่การแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นวันละ 3 รอบ คือเวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น ประชาชนยังสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบเรียลไทม์ได้ที่ www.bangkokairquality.com , www.air4bangkok.com , Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน "กทม. Connect"