ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนซอยสุขุมวิท 101/1

          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยตามที่ประชาชนที่พักอาศัยในซอยสุขุมวิท 101/1 ระบุได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังหลังฝนตก พร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างปล่องอาคารรับน้ำสุขุมวิท 101/1 เฉพาะงานปล่องอุโมงค์แล้วเสร็จ รอการขุดเจาะอุโมงค์จากบึงหนองบอนและยกหัวเจาะขึ้นที่ปล่องดังกล่าว ส่วนงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ล่าช้า เกิดจากปัญหาสภาพพื้นที่และสาธารณูปโภคใต้ดิน อย่างไรก็ตามจะเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2564
          นางสาวอธิศรี วุฒิภาคภักดี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ มีแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ตรวจสอบพื้นที่และจัดชุดเฝ้าระวัง ทั้งก่อนฝนตก ขณะฝนตก และหลังฝนตก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะหน้าตะแกรง เพื่อจำกัดขยะและใบไม้ที่กีดขวางการระบายน้ำ พร้อมทั้งประสานสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วย