ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่จัดงาน “PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก”

          เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขศูนย์ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.)และตัวแทนภาคีเครือข่าย สนับสนุนเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม "PLAY DAY วันเล่นสนุก" ภายใต้แนวคิด "เล่นเปลี่ยนโลก" ส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว สร้างความเข้าใจเรื่องการเล่น และนำเสนอตัวอย่างการเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ
แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด ยังได้ส่งมอบเครื่องเล่นรีไซเคิลให้กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์