ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ธนาคารกรุงเทพจัดจำหน่ายบัตร “โครงการเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ”

          ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนให้พนักงานตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตและสนับสนุนการหารายได้ของสภากาชาดไทยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดย 'โครงการเดินการกุศล เพื่อสุขภาพ' เป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 18 ปี ด้วยการร่วมเป็นช่องทางการจำหน่ายบัตร การสนับสนุนซื้อบัตรการร่วมกิจกรรมการเดินการกุศลฯ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร ตลอดจนสื่อมวลชนภายนอก
          สำหรับ 'โครงการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19' ธนาคารได้กำหนดจัดเปิดงานในวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ บริเวณโถงการเงิน ชั้น 1 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยได้รับเกียรติจาก นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวรายงาน และเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตามลำดับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-พนักงานธนาคารกรุงเทพ และเหล่าศิลปิน ดารา ร่วมกิจกรรมจำหน่ายบัตรเดินการกุศลดังกล่าว
          โอกาสนี้ ธนาคารจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือผู้สื่อข่าวในสังกัดของท่านให้เกียรติร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ธนาคารขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมกิจกรรม นำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารและผู้บริหารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านในกิจกรรมครั้งนี้