ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประกวดออกแบบ “FUTURARC PRIZE 2020”

          BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "FUTURARC PRIZE 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร || คุณสมบัติผู้สมัคร: สถาปนิกมืออาชีพ และนักเรียนนักศึกษาสถาปัตยกรรม (ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม) || โจทย์: เมืองในทวีปเอเชียจะฟื้นฟูความสมดุลระหว่างมนุษญ์และธรรมชาติได้อย่างไร การมีชีวิตอยู่รอดร่วมกันและการพึ่งพาระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นอย่างไร นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและน้ำ || เกณฑ์การประเมินการให้รางวัล: พิจารณาจากความสูญเสียจากระบบนิเวศ และ เสนอทางเลือกใหม่ๆ ที่จะทำให้ธรรมชาติ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมืองอีกครั้ง || กำหนดระยะเวลา: วันที่ปิดการยื่นแบบ : 30 พฤศจิกายน 2562 || รางวัลการประกวด ประเภทสถาปนิกมืออาชีพ รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 15,000 เหรียญสิงคโปร์, รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 8,000 เหรียญสิงคโปร์, รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 4,000 เหรียญสิงคโปร์ || รางวัลการประกวด ประเภทนักเรียนและนักศึกษา รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 10,000 เหรียญสิงคโปร์, รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 5,000 เหรียญสิงคโปร์, รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (หมายเหตุ รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)