ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์-ซีพี รีเทลลิงค์ เสริมหลักสูตรฝึกอาชีพ เพื่อน้องที่บกพร่องทางการได้ยิน

          บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เดินหน้าจัดโครงการ "ห้องเรียนกาแฟ" อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพบาริสต้าให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน เริ่มจากให้น้องๆ เรียนรู้ภาคทฤษฏีทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงที่สองคือการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน–เย็น หลากหลายเมนูตลอด จนการทำลาเต้อาร์ต ตกแต่งฟองนม โดยในแต่ละฐานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อย่างใกล้ชิด และมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ โดยซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ตั้งเป้าฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ประกอบอาชีพจริงในอนาคต มีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพ จนนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น