ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การประกวดออกแบบ “FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020”

          BCI Asia ขอเชิญสถาปนิกมืออาชีพ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2020" ชิงถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร 
           หัวข้อ: ในปี 2020 เรากำลังมองหาโครงการก่อสร้างอาคารเขียว (รวมถึง โครงการสร้างใหม่ โครงการซ่อมแซม โครงการบูรณะฟื้นฟู หรือแปลงสภาพ) ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ โครงการต้องตั้งอยู่ในทวีปเอเชียหรือออสเตรเลียเท่านั้น
          ผลงานโครงการครอบคลุม 6 หมวดหมู่: ที่อยู่อาศัย - บ้านเดี่ยว, ที่อยู่อาศัย - คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์, อาคารพาณิชย์, สถาบันทางการศึกษา, เมือง, สังคมโดยรวม
          เกณฑ์การพิจารณา:
          1. ความยืดหยุ่น  การบริหารจัดการ น้ำ พลังงาน วัสดุ  การพึ่งพาทรัพยากรหมุนเวียน  สามารถพิสูจน์ได้ในอนาคต,
          2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย  ความต้องการทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผู้ใช้  การตอบสนองความต้องการของบุคคลและ ชุมชน  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,
          3. ความเป็นส่วนหนึ่ง  การรักษาความรู้สึกของชุมชน, ประวัติศาสตร์และสถานที่  พึ่งพาความรู้และทักษะในท้องถิ่น,
          4. ระบบนิเวศน์  การซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบเมืองหรือระบบบำบัดน้ำเสีย |การผลิตอาหารที่ยั่งยืนและการเก็บรักษาวัฏจักรสาร อาหาร การคุ้มครองและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,
          5. การจำลอง  ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ผลกระทบระดับชุมชน, เขตหรือเมือง
          กำหนดระยะเวลา: วันที่ปิดการยื่นแบบ : 30 พฤศจิกายน 2562 
          รางวัลการประกวด: ถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร
          สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่อีเมลล : greenleadershipaward@futurarc.com