ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: WCE-มจธ.ลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนา

          บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และนักศึกษาของ "มจธ." โดยมีนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ WCE ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และมีนายสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ ผู้จัดการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน