ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ลงนาม 7 หน่วยงาน

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (คนที่ 5 แถว 2 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 4 แถว 2 จากขวามือ) ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (แถว 1 คนที่ 3 จากขวา) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน (แถว 1 คนที่ 3 จากซ้าย) นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แถว 1 ตรงกลาง) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (แถว 1 คนที่ 2 จากขวา) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (แถว 1 คนที่ 2 จากซ้าย) นายสุพนธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แถว 1 คนที่ 1 จากขวา) และพญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (แถว 1 คนที่ 1 จากซ้าย) ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ ห้อง โรงแรมมิราเคิลแกรนด์