ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วว. เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหาร ระดมความคิดผู้ประกอบการอาเซียน ในงาน Food ingredients Asia 2019

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนานาชาติ "ASEAN Symposium on Development of Hight Value-Added Food Product" และการบรรยายพิเศษ "InnoFood Academy 2019 : Unlock you r health with snack" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ วว. บริษัท อินฟอร์มาร์ มาร์เก็ต จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา เพื่อเสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เนื่องในงาน Food ingredients Asia 2019 หรือ Fi Asia 2019 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มในอาเซียน ที่มีผู้ร่วมแสดงสินค้ามากถึง 750 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย 60% รองลงมาได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 25% ประเทศจีนและอินเดีย 10% ทั้งนี้ในปีหน้าจะมีการจัดงาน Fi Asia 2020 ในวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ณ ประเทศไทย