ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ออฟฟิศเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย

          บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วยการเต้นแอโรบิค โครงการ "ออฟฟิศเข้มแข็ง ร่วมแรงออกกำลังกาย" ณ ลานหน้าอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีพนักงานบริษัทและชาวชุมชนใกล้เคียงบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและชาวชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย