ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.เปิดงาน “ OTOP i style (OTOP Innovation Style) 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

          ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน " OTOP i style (OTOP Innovation Style) 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
          และร่วมกิจกรรมปรุงเมนูเด็ด "เปาะเปี๊ยสวรรค์" ที่นำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมาใช้เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ หมูทุบอบลำไย และน้ำเสาวรสสด โอกาสนี้ นายกัปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี และ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
          ทั้งนี้ วว. มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาโอทอปยุคใหม่ โดยเปลี่ยนจากโอทอปแบบดั้งเดิม มาเป็นโอทอปที่เน้นการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
          การจัดงาน OTOP i style ที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 40 ราย จาก 14 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม 29 ราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2 ราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 ราย และของใช้ของตกแต่ง 5 ราย
          "... วว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน/โอทอป/วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ..." ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ กล่าวสรุป