ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ระดมพลังจิตอาสาไทยประกันชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ รุดแจกถุงยังชีพร่วมโรงครัวอาสา

          จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย กลุ่มจิตอาสา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งจากสำนักงานใหญ่ สาขาและฝ่ายขาย จึงได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภายใต้โครงการ "ไทยประกันอาสา ช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย"
          เบื้องต้น จิตอาสาไทยประกันชีวิต ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 650 ถุง รวมมูลค่า 325,000 บาท นำไปส่งมอบผ่านมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด สำหรับถุงยังชีพอีก 150 ถุง ส่งมอบผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุกดาหาร
          นอกจากนั้น ฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ยังได้ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมร่วมทำอาหาร ส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยและโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ตำบลนาแซง ตำบลนางาม ตำบลบึงเกลือ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
          ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เอาประกันและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงดำเนินแนวทางช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันของบริษัทฯรวมถึงส่งเสริมให้จิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบการดูแลในฐานะเพื่อนคู่คิด เคียงข้าง คนไทยและสังคมไทย