ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สสว.นำทัพผู้ประกอบการรุกตลาดตะวันออกกลาง จัดงานแสดงสินค้า “THAI EXPO : SME ONE FEST in Bahrain 2019”

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำทีมผู้ประกอบการไทย กว่า 167 ราย ร่วมงาน "THAI EXPO : SME ONE FEST in Bahrain 2019" ณ Gulf Convention Centre กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 โดยร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมทดสอบตลาดและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่ในกลุ่มประเทศ The Gulf Cooperation Council (GCC) ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2562