ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ชาวหมาแดงร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

          ช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ประสบอุทกภัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทรัพย์สิน อีกทั้งพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้พยายามให้การช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
          โดยในวันนี้ (10 กันยายน 2562) ดร. อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป. เคมีเทค จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณท์การเกษตร ตรา หมาแดง ให้สัมภาษณ์ว่า ตนในฐานะผู้แทน บริษัท ป. เคมีเทค จำกัด พร้อมด้วยคุณวริสรา ตันติพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์ เจ้าของร้านศรีนครการเกษตร จังหวัดยโสธร ได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านดอนกลอย บ้านคำน้ำสร้าง บ้านท่าเยี่ยม บ้านแจ้งน้อย จังหวัดยโสธร เพื่อมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จำนวนกว่า 400 ชุด อีกทั้ง ได้พูดคุยและให้กำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทุกประเภท รวมถึง การทำงานเพื่อสังคมอื่น ๆ ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัท ป. เคมีเทค จำกัด บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตร ได้ พยายามยื่นมือให้ความช่วยเหลือ และยังคงยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือเช่นนี้ ต่อไป ทั้งนี้ ชาวหมาแดงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี ดร. อลิสา กล่าวทิ้งท้าย