ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมประมงเตรียมจัดทำอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน

          เตรียมจัดทำอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน….เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมงนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจัดทำอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการหารือระหว่างกรมประมง และกรมเจ้าท่า ถึงแนวทางและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในการนำเรือมาจัดทำอัตลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการทำประมงอย่างยั่งยืนต่อไป