ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม บูรณาการกับท้องถิ่น ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีและผู้มีรายได้น้อย

          วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการผูกผ้าประดับ ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้มีรายได้น้อยตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คน ฝึกระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 (18 ชั่วโมง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว หลังจากฤดูกาลทำนา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกตลอดหลักสูตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม