ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นครนนท์มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบลดขยะ

          " นครนนท์มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ "
          นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste School Award ) ให้แก่ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น เพื่อลดปัญหาขยะในสถานศึกษา และสามารถนำขยะกลับมารีไซเคิลได้ ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2