ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และบริษัทใน กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ( Centrality Hat Yai ) สนับสนุนรางวัล โครงการ ” Army land Evening Run 4 Series” (วิ่งล่อง ท่องค่าย กับ กองทัพภาค 4)

          บริษัทใน กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ( Centrality Hat Yai ) และโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สนับสนุนรางวัล โครงการ " Army land Evening Run 4 Series" (วิ่งล่อง ท่องค่าย กับ กองทัพภาค 4 ) สนามที่ 3 โดยกองทัพภาคที่ 4 จะจัดให้มีขึ้นดินแดนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของกองทัพบก เพื่อส่งเสริมกีฬาวิ่ง ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ให้ได้เข้าร่วมกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านการกีฬา และเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เมื่อเร็วๆนี้