ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ … ยิ้มเคลื่อนที่

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วย " คลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร " เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ. วัดบ้านครัว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป