ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ ต้อนรับคณะสภาแห่งชาติและผู้บริหาร ก.ล.ต. จากสปป. ลาว เยี่ยมชมดูงาน

          ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) ให้การต้อนรับ Mr. Thanta Kongpaly Deputy Chairperson Leaders of the Planning, Finance and Audit Committee, Mrs. Saysamone Chanthachack Secretary General Lao Securities Commission Office พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสปป. ลาว และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. ลาว (LSCO) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมดูงาน ณ บล. เคที ซีมิโก้ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ ลาว