ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แก้ไขผิวจราจรเส้นทางก่อสร้าง Pipe jacking ถนนสุขุมวิท

          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเรื่องผิวถนนบริเวณถนนสุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัยและถนนปรีดีพนมยงค์ มีสภาพชำรุด จากการดำเนินโครงการ Pipe jacking ส่งผลกระทบกับการจราจรและการดำรงชีวิตของประชาชนว่า โครงการ Pipe Jacking บริเวณถนนสุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย และถนนปรีดีพนมยงค์ มีข้อจำกัด เรื่องช่วงเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากถนนดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ผิวจราจรได้ในช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคจากแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงต้องประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบรื้อย้ายก่อนดำเนินการ จากข้อจำกัดของช่วงเวลาก่อสร้างและปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนการก่อสร้าง คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 อย่างไรก็ตาม สำนักการระบายน้ำได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบปรับระดับผิวจราจรอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนงานก่อสร้างและป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อลดผลกระทบจากการจราจร